Kurumsal Yap

Patates

Bilgi Edinme
Saya

   Ziyareti

   u An Bal

Dosyalar
Bu Listede Krk Link Bulursanz Ltfen Webmastera Bildiriniz.

biyolojikazotgubresiprojesi.zip(??? Kb)ndirildi 1471 defaDownload


damla_sulama.zip(??? Kb)ndirildi 1600 defaDownload

TRKYEDE PATATES RETM, SORUNLARI VE ZM NERLER

 

Halis ARIOLU1M.Emin ALIKAN2Hseyin ONARAN3

 

 

1 ..Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm

2 M.K..Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm

3 Nide Patates Aratrma Enstits

 

ZET

1850li yllara lkemize getirilen patates, gda deerinin yeterince anlalamamas nedeniyle, balangta lke genelinde fazla bir gelime gsterememitir. Ancak, ilerleyen zaman ierisinde tm dnyada olduu gibi lkemizde de patatesin deeri anlalm ve insanlar tarafnda gda maddesi olarak deiik ekillerde tketilmeye balamtr. Buna paralel olarak da, retimi her geen yl art gstermi ve 2000li yllarda Trkiye patates retimi 5.5 milyon tonlara ulamtr. Son yllardaki ekim alanlarnn genilii dikkate alndnda, birim alandan elde edilen verimin dk olmas nedeniyle, patates retimi beklenen seviyede bir art gsterememitir. Bunun da en nemli nedeni; retim teknikleri bakmndan iftilerimizin istenilen dzeyde eitilememesi ve sertifikal tohumluk retiminin yeterince yaygnlatrlamamasdr. Son yllarda d kaynakl tohumluk yumrularla lkemize getirilen ve hzl bir yaylma gsteren Patates Siil hastal da, gelecekte, lkemiz patates tarmn olumsuz ynde tehdit eden, nemli bir sorun olarak gncelliini korumaktadr. Dier taraftan; tketimin artrlmas, patatesin sanayide deerlendirilmesi, depolama, tohumluk temini ve pazarlama gibi konularda yaanan sorunlar nedeniyle, patates reticileri zor gnler geirmektedir. Bu almann amac; lkemiz patates tarmnda var olan sorunlarn saptanmas ve bu sorunlar zmne ynelik nerilerin ortaya konulmasdr.

Anahtar kelimeler: Patates, retim, Tohumluk yumru, Verim

 

 

 

 

patateste eit gelitirme ve temel tohumluk retimi

Noyan KUMAN

 

ZET

Yz yl akn sredir patates retimi yaplan lkemizde yakn zamanda baz slah programlar uygulanm olmasna ramen ticari alanda nem kazanm bir eide ulalmamtr. Bu durum ciddi risk tayan tohumluk kayna bamlln ortaya karm ve de sonuta baz blgelerimizin karantina altna alnmasna sebep olan sre yaanmtr. Bu gn patates bitkisinin slahnda program uygulayan birimlerin konu da ne kadar birikimli olduu tartlr noktaya gelinmitir.

eit gelitirme almalarn, farkl yerine stn fertler elde etmek sktrmas ile kendine ait eit gelitirmekten uzaklatrlan programlar bu gn konuda birikimli kadrolar yetitiremeyecek kadar tecrbe sknts iine itilmilerdir. eit gelitirmek elbette ticaretini yapmay ncelikler ancak Trkiye gibi agro ekolojik eitliliin bu kadar zengin olduu lkede ticareti yaplacak eidin btn blgelerde stn olmas beklenmemelidir. Genel ve zel adaptasyonlu eitlerin piyasa rekabeti bu eit sahiplerinin sorumluluundadr. Farkl bir eidin illaki kilo stnlnde srarc olmak reticiyi korumak adna tekel desteklemek anlam da tayabilir. stnlk bir ok vasfn yaratt ekonomik fayda toplam balamnda hesap edildii zaman bir anlam tar. Aksi taktirde, basit analizlerle sralanm eitlerin birbirine stnl, bir tarihte stn grlerek ticariletirilmi ancak bu gn piyasada bulunmayan eitlere (!) verilmi frsatlar demek olur.

Islah programlarnn temel zellii sonularnn uzun srede alnabilmesi ve de belli bir takvimde hedef garantisi verilememesi olmaktadr. Bu gibi durumlar yatrmc zel kurulularn yaplabilirlik anlay ile rtmemektedir. Yatrmclarn ancak baz zel yaplabilirlik zmleri ve destek sistemler ile scak bakt eit gelitirme programlar sre uzunluu yannda sonu garantisi verememenin olumsuzluunu da tamaktadr. Bu durumda eit sahibi olamamann zaman iinde yaratt ve yarataca skntlar gren ve her eye ramen yatrma niyet eden kurum ve kurulularn teviki ncelikli olmaldr.

Patates retiminin verim ve kaliteye en yksek oranda etki yapan girdisi olan tohumluk, retiminde kullanlan kaynak materyalden ald tm etkiyi rne aktaran zellii ile kaynak materyal tedarikinden retiminin kontrolne kadar byk nem tamaktadr. Ancak btn bu kontrol sisteminin altrlabilmesi eit sahiplilii ile bal bulunmaktadr.

eit sahipliliinin gelitirilmi bir eidin slahsndan haklarn satn alma dndaki tek yolu eit gelitirmektir. eit gelitirilmesi ise bir slah program uygulamas demektir. Patates bitkisinde slah program uygulamak karakterleri bakmndan tarif edilmi olan eidi elde edebilmek iin kullanlacak varyasyon kaynann elde edilmesi ve varyasyon kaynandan seilen klonlar zerinde balatlan seleksiyon almalar ile eide ulalmas olarak tarif edilebilir. Ancak bu basit tarif; ama eidin tanmlanmas, istenen karakterlerin bulunduu genetik kaynaklarn belirlenmesi ve tedariki, gen kaynaklarnn ve tadklar karakterlerin zellikleri balamnda slah metodolojisinin tarifi, seleksiyon programnn yer, zaman ve ilem olarak planlanmas ve btn bunlara ilave seleksiyonda st kademelere aktarlan materyalin ve genetik kaynaklarn salkl stok tohumluklarnn idamesi gibi birbiri ile paralellik iinde yrmesi gereken bir ok kolay olmayan ilevin bir arada ynetimini anlatmaktadr.

Patates slah programlarnn en byk sknts olan materyalin salkl idamesi bu gn doku kltr yntemleri ile nispeten kolay hale getirilmitir. Bu metotlar eit elde edildikten sonrada tohumluk retiminin kaynak materyalini tedarikte de kullanlmaktadr. Ancak bu yolla yaplan retimin kademeleri ve oaltm oranlar balamnda kademeleri klasik klonal oaltm eklindeki tohumluk retim modellerinden ok farkldr. Mini yumru olarak ak alana karlabilen materyalin tketim materyali retiminde kullanlma noktasna geldii generasyonun doru tanmlanabilmesi tohumluk retimini yapan kurulular sertifikasyon standartlarnn kademeleri arasnda skmaktan kurtaracaktr. Ayrca kademeli patates tohumluu retimi yapma ile yetkilendirilecek kurulularn ekonomik ve teknik gereklere dayal prensipler ile tarif edilmesi Trkiye Patates Tohumluk Endstrisinde haksz rekabet imkan brakmayacaktr.

 

 

 

 

PATATESTE (Solanum tuberosum L.) NVTRO ARTLARINDA DEK SAKKAROZ VE MALTOZ KONSANTRASYONLARININ MKRO YUMRU OLUUMU ZERNE ETKS

 

TAHSN KARADOANDEMET ALTINDAL

SD Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm, Isparta

 

ZET

Bu aratrmada, farkl sakkaroz ve maltoz konsantrasyonlarnn ( % 2, 4, 6, 8, 10 ve 12) in vitro artlarnda, iki patates eidinin (Agria ve Justine) mikro yumru oluumu zerine etkileri belirlenmeye allmtr. Aratrma sonunda, in vitroda yumru says (adet) % 4, toplam yumru arl (g) %4-10, yumru ap (mm) % 4-6, karbon konsantrasyonunun daha etkili olduu ortaya kmtr. Agria eidinde sakkaroz, Justine eidinde maltoz karbon kayna uygulandnda yumru oluumu daha iyi gereklemitir. ncelenen tm faktrlerin birbirleriyle olan interaksiyonu istatistiksel olarak nemli olmutur. Buna gre aratrmada yumru says 0.00-8.50 adet, total yumru arl 0.15-0.65 g, tek yumru arl 0.04-0.25 g, yumru ap 3.36-6.75 mm arasnda deimitir. Yumru retimi dikkate alndnda Agria eidinde sakkarozun % 6 ve Justine eidinde maltozun % 4 konsantrasyonlarnn uygun olduu belirlenmitir.

 

Anahtar Kelimeler : Patates, mikro yumru, in vitro, sakkaroz, maltoz

 

 


Patateste ( Solanum tuberosum L. ) in vitro Koullarda Mikro Yumru retimineFarkl Besin Ortamlarnn Etkisi

 

Glsm ZTRKZihin YILDIRIM

 

zet

 

Bu almada 4 farkl patates genotipinin in vitro koullarda mikro yumru oluturmas zerine farkl besin ortamlarnn etkileri aratrlmtr. Meristem kltr ile elde edilen bitkiciklerin nod kltr yoluyla oaltmlar yaplm, yeterli sayda oaltlan bu bitkiler 3 farkl kat ortamda kltre alnarak mikro yumru oluturmalar incelenmitir.

Hasat edilen mikro yumrularda yumru says, tek yumru arl, yumru verimi, yumru eni ve boyu lmleri yaplmtr. Her zellik iin en yksek ortalamalar Nif eidinde bulunmutur. Bunu klon 122, Argia ve Resy eitleri izlemitir.

almada MS+2 mg/l IBA+0,1 GA3 +30 gr eker (1 nolu ortam) , MS+500 mg/l CCC+ 5 mg/l BAP+ 80 gr eker (2.nolu ortam)ve 2mg/l BAP + 60 gr eker(3.nolu ortam) ieren ortamlar kullanlmtr. Bitki bana mikro yumru says en yksek 3 nolu ortamda (2,8 adet), bitki bana en yksek en yksek mikro yumru verimi ise 2.nolu ortamda elde edilmitir. Bitki bana mikro yumru arl bakmndan 2 ve 3 nolu ortamlar birbirine yakn deerler vermilerdir (113mg ve 110mg). Dier ynden her mikro zellii iin en dk ortalama 1 nolu ortamda bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Patates (Solanum tuberosum L.),in vitro, nod kltr, meristem kltr, mikro yumru.

 

 

 

 

Gerek Patates Tohumu Teknolojisinin Trkiyede Verim Potansiyeli ve Uygulanabilirlii

 

Mehmet Emin ALIKAN1, Halis ARIOLU2, Noyan KUMAN3 , Sevgi ALIKAN1

 

1Mustafa Kemal niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, Hatay

2ukurova niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, Adana

3 Doa Tohumculuk Ltd.ti.,Nevehir

 

zet

Patates, hem vejetatif hem de generatif olarak oaltlabilen bir bitkidir. Gnmzde ticari patates retimi, byk lde tohumluk yumru kullanlarak vejetatif yolla yaplmaktadr. Generatif oaltm ise patatesin meyveleri ierisinde oluan, botanik anlamda bitkinin gerek tohumlar kullanlarak yaplmakta ve bu tohumlua tm dnyada Gerek Patates Tohumu (GPT) ad verilmektedir. Tohumluk yumru retiminin evre koullarndan fazla etkilenmesi, hastalk basksnn fazla olmas ve yksek maliyet gibi olumsuzluklar nedeniyle alternatif tohumluk kayna olarak GPT kullanm zerinde durulmaktadr. Halen ok sayda lkede GPT kullanmnn yaygnlatrlmas zerine almalar yrtlmektede olup baz lkelerde ticari retimde yer almaya balamtr. Bu bildiride, GPT teknolojisinin dnyadaki durumu ortaya konularak, GPT teknolojisinin lkemizde verim potansiyeli,retici ve tketici asndan kabul edilebilirlii ve yasal mevzuat asndan karlalan sorunlar tartlmtr.

 

 


TOKAT YRESNDE TOHUMLUK PATATES RETM POTANSYEL

ZERNDE ARATIRMALAR

 

Gngr YILMAZ 1Yusuf YANAR 2Drdane YANAR 3

 

ZET: Trkiyede tohumluk patates retimiyle ilgili sorunlar yllardan beri sregelen yemeklik ve sanayilik patates retiminin balca kstlardan birisidir. Tohumluk patateslerin Trkiyenin hangi ekolojik alt blgelerinde retileceine dair eitli aratrmalar yaplm olmakla birlikte, yeni almalar da gerektirmektedir.

Bu aratrmaya, Tokat-Baiftlik ve Bozal koullarnda 2005 ylnda balanm olup, 2006 ylnda devam edilmektedir. almada Agria, Burren, Hermes, Marfona ve Milva eitleri yeralmaktadr.almann birinci yl verilerine gre bu alanlarda tohumluk patates retimiyle ilgili ekolojik ve fizyolojik kstlarn snrlayc dzeyde bulunmad, dahas elverili boyutlarn daha fazla olduu belirlenmitir. Baiftlik ve Bozal yrelerinde yrtlen almalarda 2005 yl verilerine gre patatesin en nemli zararls olan patates bceine kar bile kimyasal mcadele gerektirecek populasyon olumazken, virs ve virs benzeri hastalk etmenlerine vektrlk yapan bcekler de (zellikle afitler ve cceaustos bcekleri) yksek populasyon oluturmamtr. Sar tava su tuzaklarnda yl boyu yaplan saymlarda Baiftlikte en yagn afit tr olarak Aphis fabaebelirlenirken, Bozalda Aphis nasturtiinin yaygnlk gsterdii belirlenmitir.

Yine denemede kullanlan eitlerde retim mevsimi sresince herhangi bir hastala rastlanmazken, yredeki dier patates alanlarnda yrtlen srveylerde de ekonomik dzeyde sorun oluturabilecek bir fungal hastalk belirlenememitir.

Bu alanlarn toprak, su ve insan kaynaklar ynnden mevcut durumu ve gelecei asndan ana ve sertifikal patates tohumluu retimine uygun zellikler gsterdii,tohumluk patates verimlerinin eitler ve lokasyonlara gre 2.8-5.4 t/da arasnda deitii belirlenmitir.

Anahtar kelimeler: Tohumluk patates, Patates bcei, Virs

 

 

 

 

Patates KlonlarInda Stabilite Analizi

 

 

Mcahit PEHLUVAN1

Canan KAYA1

Ahmet Metin KUMLAY2

Elif TOZLU1

Tlay DZKISA1

Melih OKU1

Mehmet TAOLU3

 

1. Dou Anadolu Tarmsal Aratrma Enstits, 25090, Dadakent, Erzurum

2. Kocatepe niversitesi Mhendislik Fakltesi Gda Mhendislii, Afyon

3. Zirai Karantina Mdrl, TRABZON

 

zet

Bu alma, Dou Anadolu Patates Islah Programnda, klon seleksiyonu ile seilen be adet hat (92203, 90403, 93448, 90506, 93245) ve iki adet standart (Granola, Painler-92) toplam yedi patates genotipinin, yedi yllk (1999-2005) verim deerleri zerinde gerekletirilmitir. Tesadf bloklar deneme deseninde drt tekrarl olarak kurulan denemelerin yl birletirilmi analizinde yllar, genotipler ve yl x genotip interaksiyonu nemli bulunmas sonucunda stabilite analizine gidilmitir. Stabilite parametreleri olarak verim ortalamas (x), regresyon katsays (b), intercept (orijin deeri) (a), determinasyon katsays (r2), regresyondan sapma (S2d) ve varyasyon katsays (VK) incelenmitir. Genotiplere ait regresyonlarn varyans analizleri nemsiz kan 93448, 90506 ve 93245 hatlarnn stabil olduklar tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Patates, Islah, Stabilite analizi

 

 


MARFONA PATATES EDNDE MUTASYON ISLAHINA YNELK OLARAK ETKL DOZUN BELRLENMES

 

Sreyya ekerci 1Dr. Zafer Sael1Dr. Hayrettin Pekirciolu1 Dr. Nevzat Uslu1Zafer Ik1

Trkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayky Nkleer Aratrma ve Eitim Merkezi ANKARA

 

ZET

 

Mutasyon slah almalarna temel oluturmak zere serada yrtlen bu almada fiziksel mutagen olarakCo-60 kaynandan elde edilen 1,81 kGy/h gcnde gamma nlar kullanlmtr. Marfona patates eidine aityumrulara Co-60 kaynanda 0, 15 , 30, 40, 50, 70, 100 Gy dozlarnda nlama yaplmtr. Her nlama dozundan 10 adet yumru 3 tekerrrl olaraksakslaratek tek dikilmitir. Dikim sonrasndak gn saysbelirlenmidikimden 80 gn sonra yaplan hasattaana ve yan dal saylar ile ana ve yan dal uzunluklar llerek saptanmtr. Elde edilen bu sonularn deerlendirilmesi sonucundaetkili doz 35 Gy olarak belirlenmitir.

Anahtar kelimeler : Patates, mutasyon, Co-60, gama n, nlama dozu, etkili doz.

 

 

 

 

PATATES TARIMINDA BYMEY DZENLEYC BAZI KMYASALLARIN

ETKLERNN NCELENMES

 

 

Gngr YILMAZ1Fatih KAHRIMAN2

 

 

ZET: eitli bitkilerin retiminde son yllarda baz beklentiler iin bymeyi dzenleyiciler kullanlmaktadr. Bu uygulamalar birim alan verimini artrmak, erkencilii tevik etmekveya bitkilere morfolojik ynden mdahalelerde bulunmak iin yaplabilmektedir. Benzer ekilde patatestefilizlenmeyi tevik etmek, olgunlamay hzlandrmak,ana sap says ve yumru verimini artrabilmek amacyla eitli dzenleyicilerin kullanld durumlar bulunmaktadr.

Bu aratrma 2003 ve 2004 yllarndaTokat-Kazovaartlarnda yaplmtr. Aratrmada Marfona ve Felsina olmak zere iki patates eidi, 0, 5 ve 10 ppm GA3 ile 100 ml Clorcolinclorid (CCC) kullanlmtr. GA3uygulamalar tohumluk yumrulara dikim esnasnda 10 sn sreyleyaplmtr.CCC uygulamas ise 100 ml/da olacak ekilde yumru oluum balangc dneminde bitkilere pskrtlerek verilmitir. Denemede 6 farkl uygulama(Kontrol (0 ppm GA3 ), 0 GA3+ CCC(100 ml),5 ppmGA3 , 5 ppmGA3+ CCC, 10 ppmGA3 ,10 ppmGA3+CCC) yaplm olup, tesadf bloklarnda blnm parseller deneme desenine gre tekrarlamal ekilde yrtlmtr.

 

Elde edilen bulgularda eitlerin Gibberellik Asit ve Clorcolinclorid uygulamalarna farkl tepki verdii, GenellikleGA3 uygulanan parsellerin daha hzl k gsterdii, daha fazla ana sap oluturmasna ramen daha dk yumru verimi verdii, CCC uygulamalarnda ise bitki boylarnn dier uygulamalara gre daha ksa, yumrularn daha iri olduu. yumru veriminin ise zellikle5 ve 10 ppm GA3 dozlarnda d gsterdii belirlenmitir.

 

 


NDE VE NEVEHR KOULLARINDA FARKLI EKM NBET SSTEMLERNN PATATESTE VERM VE KALTE ZELLKLER LE RNN EKONOMK DEER ZERNE ETKLER

 

Hseyin ONARAN1, M. Emin ALIKAN2, L. Abdullah NLENEN1, Murat NAM1, M.Gkhan BLGN1 , Rasim ARSLAN3

1) Patates Aratrma Enstits, Nide, 2) Mustafa Kemal niversitesi Ziraat Fakltesi, Hatay, 3) Alata Bahe Kltrleri Aratrma Enstits, Mersin

 

ZET

Aratrma, Nide ve Nevehir sulu koullarnda zellikle patatesin de iinde bulunduu uygulanabilecek ekim nbeti sistemlerini saptamak amacyla, 2002-2005 yllarnda drt yl sreyle Nide Patates Aratrma Enstits deneme alanlarnda oluturulan sabit parseller zerinde tesadf bloklar deneme desenine gre 3 tekrarlamal olarak yrtlmtr. Patatesin st ste dikiminden ve patatesin iinde bulunduu ekim nbeti sistemlerindeki verim durumlar ve ekim nbeti sistemlerinin ortalama brt gelirleri incelenmitir.

En yksek patates verimleri 3812 kg/da ile patates+msr+patates ekim nbeti sisteminde alnrken, bunu 3563 kg/da ile patates+kolza+ayiei+patates ve 3548 kg/da patates+buday+fasulye+patates ekim nbeti sistemleri takip etmitir. Ancak verim sralamalarnda 2871 kg/da ile son sralarda yer alan Patates + Patates + Patates + Patates ekim nbeti uygulama sistemi brt gelir ortalamas ynnden, 787,8 YTL, ortalama brt gelir ile ilk srada yer almtr. Bu durum patatesin blgede ne denli nemli olduunu ve alternatifsizliini de gstermektedir. Patates fiyatlarndaki dalgalanmalarda ste st ste patates dikimini ortalama brt gelir ynnden desteklemitir. Yine 670,1 YTL, ile patates+msr+patates ve 669 YTL ilepatates+buday+fasulye+patates ortalama brt gelir sralamas ynnden ikinci ve nc sralarda yer almlardr.

Anahtar Kelimeler: Patates, ekim nbeti, brt gelir

 

 

 

 

 

ORDU YRESNDEN TOPLANAN DEK MENEL PATATESLERN BAZI FENOLOJK, MORFOLOJK, AGRONOMK VE TEKNOLOJK ZELLKLER ZERNE BR ARATIRMA

Emel KARACASelim AYTA

O.M..Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, Samsun

zet

Bu alma, Ordu yresinden toplanan deiik meneili patateslerin baz fenolojik, morfolojik, agronomik ve teknolojik zelliklerinin belirlenmesi amacyla 2003 ylnda yaplmtr. Blgeden toplanan ve uzun yllar deitirilmeden tarm yaplan yerel 63 menei Bafra ekolojik koullarnda dikilmitir.Yetime sresi ise 61-112 gn olarak tespit edilmitir. Denemeye alnan patateslere ait bitki boylar 36.0-72.7 cm arasnda deimitir.

Patates meneileri arasnda ortalama yumru arl ve dekara yumru verimleri bakmndan farkllklar belirlenmi; bu zellikler bakmndan, zellikle verim arlkl olmak zere,dikkat ekici meneilerin (6, 7, 9, 26, 27, 28, 30 ve 33) daha ayrntl incelenmesi gerektii belirlenmitir. Hem kalite hem de depolama asndan nemli olan kuru madde oranlar 12.49-27.72 olarak tespit edilmitir. Patates meneileri arasnda kuru madde oranlar bakmndan yksek olan hatlar (20, 26, 27, 30, 33, 38, 51, 53, 54, 58 ve 60) belirlenmitir.

 


Gneydou Anadolu Blgesi Koullarnda Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.) retim Olanaklar

 

Tahsin ST, Ferhat ZTRK, Mefhar Gltekin TEMZ

tsogut@dicle.edu.tr, Dicle niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, 21280, Diyarbakr.

 

zet

 

Bu alma, farkl zamanlarda dikilen farkl olgunlama grubuna dahil patates eitlerinin verim ve verim zelliklerinin belirlenmesi ile Gneydou Anadolu Blgesi koullarnda turfanda patates retim olanaklarnn aratrlmas amacyla 2004 ve 2005 yllarnda Diyarbakrda yaplmtr. Erkenci, orta erkenci ve orta gei alt adet eit Ocak ayndan itibaren drt farkl zamanda, blnm parseller deneme desenine gre 3 tekerrrl olarak dikilmilerdir. alma sonucunda elde edilen verilere gre; yumru veriminin dikim zaman, eit ve dikim zaman x eit interaksiyonundan nemli derecede etkilendii belirlenmitir. Dikim zamannn gecikmesi ile yumru oluum ve geliim dneminin yksek scaklklara denk gelmesi nedeniyle yumru verimi olumsuz etkilenmitir. Buna gre, Ocak ve ubat aylarnda yaplan erken dikim ile en yksek yumru verimi elde edilirken (srasyla, 1282.3 ve 1274.9 kg/da), Mart aynda yaplan ge dikimlerde ise en dk yumru verimi elde edilmitir (961.7 kg/da). eitler arasnda incelenen tm zellikler bakmndan nemli farkllklar bulunmu ve Mondial (orta gei) ve Felsina (orta erkenci) eitleri en yksek (srasyla, 1387.5 ve 1289.5 kg/da), erkenci eitler ise (Carrera ve Adora) en dk verim potansiyeline sahip olmutur. Dikim zaman x eit interaksiyonu; hasat indeksi, bitki kuru madde oran, zgl arlk ve yumru verimi bakmndan nemli bulunmu ve ubat ay ortasnda dikilen Mondial eidi 1749.1 kg/da ile en yksek verimi vermitir.

 

Anahtar Kelimeler:Patates, Solanum tuberosum, dikim zaman, olgunlama grubu

 

 

 

 

 

UKUROVA KOULLARINDA KILIK DNEMDE YETTRLEN BAZI YEMEKLK VE SANAY TP PATATES ETLERNN VERM POTANSYELLERNN BELRLENMES

 

Halis ARIOLU1Umur RK2Bihter ZAMOLU3Cemal KURT4

 

1..Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm-ADANA

2Ziraat Yk. Mh.-ADANA

3..Kozan MYO-KOZAN

4..Fen Bilimleri Enstits-ADANA

 

 

ZET

Bu alma; ukurova blgesi koullarnda klk dnemde yetitirilen baz yemeklik ve sanayi tipi patates eitlerinin verim potansiyellerinin belirlenmesi amacyla 2003-2004 yllarnda ..Ziraat Fakltesi Deneme Tarlasnda Tesadf Bloklar Deneme Desenine gre tekrarlamal olarak kurulup, yrtlmtr. 2003 ylnda farkl olgunlama grubuna giren 25, 2004 ylnda ise 17 adet patates eidi materyal olarak kullanlmtr.

Aratrma sonuncunda denemeye alnan patates eitleri arasnda incelenen zellikler bakmndan nemli dzeyde farkllklar saptanmtr. Aratrma sonulara gre; dekara en yksek yumru verimi 2003 ylna Cosmos (6352 kg/da), Binella (5969 kg/da), Marabel (5834 kg/da) ve Proventa (5568 kg/da) eitlerinden, 2004 ylnda ise Binella (6304 kg/da), Armada (4769 kg/da), Burren (4633 kg/da) ve Marabel (4313 kg/da) eitlerinden elde edilmitir. ki yllk sonular dikkate alndnda; ukurova blgesinde sanayi tipi patates eitlerinin baaryla yetiebildikleri ve yksek verim oluturduklar saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Patates, Yumru verimi, Yumru says, eit, Yumru irilii

 


BazI Patates eitlerinin Erzurum-Pasinler Ekolojik

KoullarIna Uyumu

 

Mcahit PEHLUVAN1

Ahmet Metin KUMLAY2

Canan KAYA1

Elif TOZLU1

Tlay DZKISA1

Melih OKU1

 

1. Dou Anadolu Tarmsal Aratrma Enstits, 25090, Dadakent, Erzurum

2. Afyon Kocatepe niversitesi Mhendislik Fakltesi Gda Mhendislii, Afyon

 

zet

2000-2002 yllar arasnda yl boyunca Erzurum-Pasinler ekolojik koullarnda yrtlen bu almada standart, toplam 11 patates eidi (Hermes, Kondor (st), Shepody, Ernie, Monalisa, Desire, Pasinler-92 (st), Lady Rosetta, Agria, Marfona, Granola (st)) kullanlmtr. Deneme, tesadf bloklar deneme desenine gre 4 tekrarl olarak planlanm, eitlerde verim, byk orta ve kk yumru oranlar, bitki ana sap says,olgunlama gn says, bitki boyu, bitki k oran gibi zellikler incelenmitir. Aratrma sonularna gre; verimi en yksek eitler srasyla Agria (2556,5 kg/da) ve Desire (2176,10 kg/da) eitleri olmutur.

Anahtar kelimeler: Patates, eit, Adaptasyon

 

 

 

 

2006 YILI MLL ET LSTESNDE YER ALAN PATATES ETLERNN VERM , KALTE YNNDEN RDELENMES VE RETMDEK YER

 

Adem TEMURNesibe TERLEMEZKamil YILMAZ

 

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi, Ankara

 

ZET

lkemizde eit tescil almalar 1963 ylndan itibaren 308 sayl Tohumluklarn Tescil Kontrol Ve Sertifikasyonu Hakknda Kanunun yaynlanmas ve uygulamaya konulmasile yasal bir ereveye kavuturulmutur.

Yeni eit adaylar Tarmsal Deerleri lme(TD) denemeleri ile lkemizin farkl ekolojilerinde standart(kontrol) eitler ile birlikte test edilmektedir. Bu bildiride 1972 ylndan bugne kadar tescil edilen ve 2006 yl milli eit listesinde yer alan 63 patates eidi bulunmaktadr.

Bu almada sz konusu eitlerin verim, kalite ve sertifikal tohumluk retim miktarlar ynnden deerlendirilmesi yaplmtr.eitler yemeklik, sanayilik ve yemeklik-sanayilik olmak zere 3 ana grup altnda toplanarak deerlendirilmitir.

  

 


NDE VE NEVEHR KOULLARINDA FARKLI OLGUNLAMA GRUBUNA GREN BAZI PATATES ETLERNDE, DEK DKM ZAMANLARININ VERM VE KALTE ZERNE ETKLER

Hseyin ONARAN, L.Abdullah NLENEN, Murat Nam, M. Gkhan BLGN

Patates Aratrma Enstits, NDE

ZET

Aratrma almalar, 2003-2004 yllarnda, Enstit arazilerinde kurulup, yrtlmtr. Deneme alannn scaklk, ya ve nem oran gibi iklim zellikleri, dikim ve hasat tarihlerini ieren dnem ierisinde, uzun yllar ortalamalar ile karlatrmal olarak incelenmi; deneme alan topraklarnn analizi yaptrlarak incelenmitir. Denemeler, farkl olgunlama grubuna giren erkenci, orta erkenci ve gei eitlerden alt adet eit mart aynn ortasndan itibaren sekiz farkl dikim zamannda, blnm parseller deneme desenine gre, 3 tekrarlamal olarak kurulmu ve yrtlmtr. Aratrmada bitkisel materyal olarak; erkenci Agata ve Jaerla eitleri, orta erkenci Marfona ve Marabel eitleri ve gei olarak Agria ve Granola eitlerinin 35-60 mm byklndeki sertifikal tohumluk yumrular kullanlmtr. Aratrma sonucunda; k sresi (gn), k oran (%), bitki bana ana sap says (adet/bitki), tek bitki verimi (gr/bitki), ortalama yumru arl (gr), pazarlanabilir verim (%), olum (gn), dekara yumru verimi (kg/da) ve yumru kuru madde oran (%) gibi zellikler, istatistiksel olarak birbirinden nemli derecede fakl bulunmulardr. 2004 yl verilerindeki k oran (%) dndaki zelliklerde; eitler ve dikim zamanlar arasndaki interaksiyon her iki ylda da nemli bulunmutur. almada iklim verileri de dikkate alndnda; 1.(16Mart) ve 2.(31Mart) dikim zamanlar yllara gre riskli olmakla beraber, 3.(15Nisan), 4.(30Nisan) ve 5.(15Mays) dikim zamanlar blgemiz iin uygun bulunmutur. Ayrca kullanlacak tohumluun iyi muhafaza edilmesi halinde, 6.(30Mays) dikim zamanlar da ge kalnd zaman tercih edilebilir. Ancak 7.(14Haziran) ve 8.(29Haziran) dikim zamanlar da riskli bulunmutur. Hastalk ve zararllar ynnden, 7.(14Haziran) ve 8.(29Haziran) dikim zamanlarnda patates bceine kar ilalama yaplmasna ihtiya grlmezken, mantari hastalklara kar koruyucu ilalama yaplmasna ihtiya duyulmutur

Anahtar kelimeler: Patates, eit, dikim zaman, verim ve kalite

 

 

 

 

FarklI n-Srgnlendirme Tarihlerinin ve Dikim MetotlarInIn Patates (Solanum tuberosum L.) Yumrusunun BazI Kalite zellikleri zerine Etkileri

 

Kemalettin KARA1*Zhal KAVURMACI1Erdoan ZTRK1Takn POLAT1

 

*kara@atauni.edu.tr

1Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm

 

zet

Bu alma, farkl tarihlerde n-srgnlendirmeye alnan tohumluk yumrularn, farkl dikim metotlar ile dikilmesinin patates yumrusunun baz kalite zellikleri zerine etkilerini belirlemek amacyla 2002 ve 2003 yllarnda yaplmtr. Drt n-srgnlendirme tarihi (15 ve 30 Mart ile 14 Nisan ve Kontrol) ve be dikim metodu (ocak ve kark usul, pulluk arkas, yar otomatik ve tam otomatik dikim makinesi ile dikim)nun yer ald bu aratrma ansa Bal Tam Bloklar deneme deseninde Blnm Parseller dzenlemesine gre 3 tekrarlamal olarak kurulmutur. Ana parsellerde dikim yntemleri, alt parsellerde ise n-srgnlendirme tarihleri denenmitir.

Dikim metotlarnn kuru madde, niasta ve protein oran ve cips verimlilii zerine etkisi olmam,zgl arlk ve cipsin ya ekme oran zerine etkisi olmutur. n-srgnlendirme tarihlerinin protein oran zerine etkisi nemli olmu, kuru madde, niasta, cipsin ya ekme oran ve cips verimlilii zerine etkisi olmamtr.

ki yllk sonulara gre, yumrularn ya ekme ve protein oran dikkate alnd zaman, tohumluk patates yumrular 14 Nisan tarihinde n-srgnlendirmeye alnp, pulluk arkas dikim metodu ile dikimleri yaplmaldr.

Anahtar Kelimeler: Patates, n-Srgnlendirme, Dikim Metotlar, Kalite zellikleri


FarklI n-Srgnlendirme Tarihlerinin ve Dikim MetotlarInIn Patates (Solanum tuberosum L.) YumrusununTopraktaki Duru PozisyonlarI zerine Etkileri

 

Kemalettin KARA1*Zhal KAVURMACI1Erdoan ZTRK1Takn POLAT1

 

* kara@atauni.edu.tr

1Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm

 

zet

Bu alma, farkl tarihlerde n-srgnlendirmeye alnan tohumluk yumrularn, farkl dikim metotlar ile dikiminin yumrularn topraktaki duru pozisyonlar zerine etkilerini belirlemek amacyla 2002 ve 2003 yllarnda yaplmtr. Drt n-srgnlendirme tarihi (15 ve 30 Mart ile 14 Nisan ve Kontrol) ve be dikim metodu (ocak ve kark usul, pulluk arkas, yar otomatik ve tam otomatik dikim makinesi ile dikim)nun yer ald bu aratrma ansa Bal Tam Bloklar deneme deseninde Blnm Parseller dzenlemesine gre 3 tekrarlamal olarak kurulmutur. Ana parsellerde dikim yntemleri, alt parsellerde ise n-srgnlendirme tarihleri denenmitir.

Dikim metotlarnn yumrunun ta ksmnn duru pozisyonlarndan aaya doru olanlar zerine istatistiki olarak etkisi olmu, dier duru pozisyonlar zerine etkisi olmamtr.n-srgnlendirme tarihlerinin yumrularn duru pczisyonlarndan sadece ta ksmnn yukar gelmesi zerine etkisi olmu, dier duru pozisyonlar zerine etkisi olmamitr.

ki yllk sonulara gre; incelenen zellikler dikkate alndnda patates yumrularna n-srgnlendirme uygulanmal, ocak ve kark usul vepulluk arkas dikim metodu ile dikim yaplmaldr.

Anahtar Kelimeler: Patates, n-srgnlendire, dikim metotlar, ta

 

 

 

 

Patates (Solonum tuberosum L.) iin Uygun Olan n Bitkilerin Belirlenmesi

 

Kemalettin KARA1*Erdoan ZTRK1Takn POLAT1

 

kara@atauni.edu.tr

1Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm

 

zet

Bu aratrma, Erzurum da sulu artlarda patates iin en uygun n bitkinin tespit edilmesi amacyla, 1998 ve 1999 yllarnda yrtlmtr. Deneme birinci yl erit parseller halinde ansa Bal olarak tekerrrl kurulmu, ikinci yl ise erit parseller yedi alt parsele ayrlarak bitkiler ekilmitir.

ncelenen zellikler bakmndan rakamsal olarak farkllk olmasna ramen istatistiki olarak farkllk bulunamamtr. eker pancar ve ayiei sonras dikilen patateslerin verimi kontrole gre dk, fi, buday, fasulye ve arpadan sonra dikilen patateslerin verimi ise kontrole gre daha fazla olmutur.

Bu alma sonucuna gre, patatesin yumru verimi ve kalite zelliklerinden cipsin ya ekme oran ile protein oran dikkate alndn da patates iin en uygun n bitkilerin buday, arpa, fasulye ve fi olduu belirlenmi, eker pancar, ayiei ve kendisinin ise n bitki olarak ekilmesi nerilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Patates, n bitki, buday, arpa, fasulye, fi, eker pancar, ayiei.

 

 


TRAKYA BLGESNDEK PATATES RETMNDE MALYET VE GELR GSTERGELERNDEK DEM VE ELMLER*

 

Dr. Erol ZKAN

Ziraat Yksek Mhendisi

 

Baak AYDIN

Endstri Mhendisi

 

 

zet

 

Bu bildiride irdelenen, suludaki patates yetitiriciliindeki retim girdi ve maliyetlerinin hesaplanmasnda; 1992-1994 yllar arasnda Trakya blgesinin farkl yrelerinde yer alan kylerden, 32 iletme parselinden, 217,5 dekar alandan kayt ve anket yntemi ile toplanarak saptanan igc ve dier girdiler esas alnmtr. Belirtilen rnde; Trakya Blgesi iin belirlenmi olan bu temel verilerden yararlanlarak ele alnan dnemler iin hesaplanan retim maliyetleri ve gelirlerindeki yllk deiimler incelenmitir. retim maliyetleri, rn sat fiyatlar, net gelir indeksleri vb. gstergeler, ayn dnemler iin enflasyon indeksleri ile kyaslanmtr. Bu gstergelerdeki ilikiler ile yllk deiim eilimleri de incelenmi ve etkili faktrler zerinde durulmutur.

Anahtar kelimeler: retim maliyeti, gelir, enflasyon, indeks

 

 

 

 

KARADENZ BLGESNDE PATATESN RETM TEKN VE PAZARLAMASI

 

 

Ahmet YULAFCIHseyin DURAN

 

ZET

Bu alma Karadeniz Blgesinde patates retim teknii ve pazarlama yapsn ortaya koymak ve bunlarla ilgili problemleri tespit etmek amacyla 2003-2004 yllarnda yrtlmtr. Gerekli veriler blgede yer alan 6 ildeki 125 adet reticiden anket yoluyla toplanmtr. Aratrma sonularna gre; Karadeniz Blgesinde iletme bana patates dikim alan ortalama 8,2 dekardr. Dikimler mart ve nisan, hasatlar ise eyll ve ekim aylarnda younlamaktadr. En ok kullanlan eit Marfonadr.Dekara ortalama verim 1.616 kgdr.En ok grlen hastalk mildiy, zararl patates bcei, yabanc ot ise yabani yulaftr. Patatesler hasat sonras iriliklerine gre 3 boya ayrlmakta ve retilen patatesin %85i sata arz edilmektedir. rnler 2,3-4,5 ay depolanmakta olup blgede en yaygn depo tipi toprak silolardr. Pazarlamada en nemli problem rn fiyatlarnn dk olmasdr. Girdi fiyatlarnn ykseklii, zararllar, kaliteli tohumluk temininde yaanan sorunlar genel ikayet konulardr.

 

Anahtar Kelimeler : Karadeniz Blgesi, patates, retim teknii, tohumluk, pazarlama

 


PATATES TARIMI MEKANZASYONUNDAGELMELER

 

Prof. Dr.Hasan Bal

zet

 

Patates tarmndamekanizasyon seviyesiyksektir..Son yllardaki gelime eilimleri daha ok rn kalitesi ve retim rantabilitesini artracak ynde olmaktadr.

 

Bu almada patates tarmnda uygulanan yeni toprak hazrl,dikim ,bakm ve hasat teknikleri ve bunlara ilikin alet ve makinalar tantlarak mekanizasyondaki geliim eilimleri aklanmaya allacaktr.

 

 

 

 

UKUROVA BLGESNDE DENEMEYE ALINAN BAZI PATATES ETLERNN CPS RETMNE UYGUNLUU

 

Hatice ELK, Hasan FENERCOLU, Halis ARIOLU

 

ukurova blgesinde ukurova niversitesi Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm tarafndan yetitirilmeye alnan patates eitlerinin cipse ilenmeye uygunluklarnn aratrld bu almada materyal olarak Agria, Felsinia, Hermes, Remerka, Shepody ve Vangoh eitleri kullanlmtr.

Aratrmada kullanlan patatesler, 1.6 mm kalnlnda dilimlenen patatesler 180Cde kzartlmtr. Kzartma sresi eide bal olarak 3.0-4.5 dakika arasnda deimi ve kzartma ilemi hava kabarcklarnn son bulmasna kadar srmtr. Kzartma ileminden sonra cipsler 55Cde 5 dakika etvde bekletilerek ya faznn szlmesi salanm ve polietilen ambalajlar ierisinde oda koullarnda muhafazaya edilmitir.

Elde edilen bulgular dikkate alndnda cipse ilenmeye en uygun eitlerin allan eitler arasnda Vangoh ve Hermes eitleri olduu; Agria eidinin dk kuru madde oranna ramen cipse ilenmeye uygun olduu; Remerka, Felsinia ve Shepody eitlerinin ise zorunlu hallerde seilebilecei belirlenmitir.

 

Anahtar Kelimeler: Patates, Cips, Renk, Kzartma, Fiziksel ve Kimyasal zellikleri

 

 

 

 

 

PATATESTE SU-VERM LKLER

 

Sermet NDER1Derya NDER1

 

1 M.K. Ziraat Fakltesi, Tarmsal Yaplar ve Sulama Blm, Antakya-HATAY

 

zet

 

Bitki yetime sresi 120-150 gn olan bir patates bitkisi iin bitki su gereksinimi (Evapotranspirasyonu, ET) iklime bal olarak 500-700 mm arasndadr. Sulama suyu ile yumru arl arasnda dorusal bir iliki olduu belirtilmektedir.

Patates toprak su eksikliine olduka duyarldr. Optimum verim topraktaki kullanlabilir suyun %30-50 den daha fazla olmad koullarda elde edilmektedir. Eer EK nin %50 sinden daha aalara inilirse verimde azalma meydana gelmektedir. imlenme, yumru oluumu ve rn oluumu dnemlerindeki su eksiklii verimde en byk etkiye sahiptir. Buna karn olgunlama ve erken vejetatif dnemlerinde suya daha az duyarldr.

Son yllarda ak su yzeyi buharlama kabna bal sulama programlar yaygn olarak uygulanmaktadr.Yntem, uygulanmas kolay, ekonomik ve doru olarak kabul edilmektedir. Bu almada, sz konusu yntemin uygulanmasna ilikin aklamalar yaplacaktr.

Patates sulamasnda kark, damla ve yamurlama sulama yntemleri en yaygn olanlardr. Baz koullarda toprak alt damla sulama yaplabilir. Buna karn yaygn olarak kullanlan yntemler kark ve yamurlama sulamadr. Son yllarda, damla sulama yntemi de, patates sulamasnda kullanlabilen bir yntemdir. Her sulama ynteminin avantajlar yannda olumsuzluklarda gz nne alnmas gereklidir. Bu almada, yukarda deinilen konular yannda farkl sulama yntemlerinin patates verimine ilikin aratrma sonular ele alnacaktr.

 

 

 

 

NDE VE AKSARAY LLER TOPRAKLARI VERMLLK DURUMLARI

 

Dr. Yusuf IIK

Ziraat Yksek Mhendisi*

 

*Toprak ve Su Kaynaklar Aratrma Enstits

 

ZET

 

Nide ve Aksaray illeri topraklarnn verimlilik durumunu ortaya koyabilmek amac ile tarm alanlarndan her bir kilometresinden be ayr noktadan alnan toprak rnekleri paal yaplarak, bnye, pH, toplam tuz, organik madde, kire, yarayl potasyum ve yarayl fosfor analizleri yaplmtr.Analizler sonunda, yre topraklarnn verimlilik durumlar ortaya konulmu ve bu analiz sonularna gre 1/100 000 lekli verimlilik haritalar hazrlanmtr.Aratrma sonucunda, her iki il topraklarnn genellikle orta ar veya ar bnyeli, kire bakmndan zengin, alkali karakterde olduklar grlmtr. Aratrma konusu illerdeki tarm alanlarnn yaklak % 76s organik madde bakmndan, % 56s fosfor bakmndan yetersiz durumda olmakla beraber, % 98i potasyum bakmndan yeterli durumdadr.

 

 

 

 

 

Konya Yresinde Patatesin Azotlu ve Fosforlu Gbre stei

 

Dr. Yusuf IIK*

 

*Konya Toprak ve Su Kaynaklar Aratrma Enstits

 

zet

 

Bu aratrma; Toprak ve Su Kaynaklar Aratrma Enstits tarafndan Konya Yresi sulu artlarnda yetitirilen patatesin fosforlu ve azotlu gbre isteini belirlemek maksadyla 1983-1988 yllar arasnda Cosima, sola ve Granola eitleri kullanlarak yrtlmtr. Denemelerin toplu deerlendirmesi sonucunda uygulanan azotlu ve fosforlu gbre dozlar ile patates kk verimi arasnda istatistik anlamda nemli ilikilerin olduu grlmtr. Patates verimi ile uygulanan azotlu gbre arasndaki ilikinin Y = 1526.9 + 64.16x 1.9155x2 eitlii ile; fosforlu gbre ile patates verimi arasndaki ilikinin de Y=2162.0+44.93x-1.5830x2 eitlii ile ifade edilebilecei grlmtr. Bu eitliklere gre en yksek patates yumru verimi 17.0 kg N/da ve 14.0 kg P2O5/da hesabyla azotlu ve fosforlu gbre uygulamalar sonunda elde edilmektedir. Ancak 2005 yl gbre rn fiyatlar gz nne alnarak yaplan hesaplamalarda, ekonomik olarak uygulanmas gerekli azotlu gbre miktar 16 kg N/da, fosforca fakir alanlarda uygulanmas gerekli fosforlu gbre miktar ise 13.4 kg P2O5 /da olarak belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Konya , Patates, Azot, Fosfor

 


 

ArItma amuru Uygulamasnn Patates Yaprak ve Yumrusunun Toksik Element KapsamlarI ve Patates Verimi zerine Etkileri

 

Dr. Yusuf IIK*Nihal GKSU*engl TONGARLAK

Ziraat Yksek MhendisiZiraat Mhendisi        Kimya Mhendisi

 

*Konya Toprak ve Su Kaynaklar Aratrma Enstits

 

zet

 

Bu alma, tarmda kullanlan artma amurlarnn ierdii potansiyel toksik elementlerin topraktaki bakiye etkilerini ve bitkiye geen miktarlar ile bitki geliimi zerine etkilerini belirlemek amacyla yrtlmtr.

Aratrma, Patates+Buday, Buday+patates ekim nbetlerinde ve 4x3 tesadf bloklar deneme metoduna gre yrtlmtr. Aratrmada, hibir gbre uygulamasnn yaplmad kontrol (A), bitkilerin optimum NP ihtiyac (B),3.0 ton/da artma amuru uygulamas(C) ve 6.0 ton/da artma amuru uygulamas(D) deneme konusu olarak alnmtr. Artma amuru, muhtemelen tuz kapsamnn yksek olmasna bal olarak, uygulama ylnda denemeye alnan patateste verim azalmasna sebep olmutur. Bakiye yllarnda ise optimum NP seviyesinde verim art salamtr. Bu artlar IV. bakiye ylna kadar srmtr. Artma amuru uygulamasna bal olarak, toprakta organik madde, elektriksel iletkenlik, yarayl fosfor ve potasyum ile ekstrakte edilebilir Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb ve Ni miktarlar artmtr. Uygulama yln takip eden I. ve II. bakiye yllarnda topraklarn ar metal kapsamnda bariz bir azalma grlmemitir. Artma amuru uygulamas denemeye alnan patates bitkisinde baz ar metallerin artmasna sebep olmakla beraber bu deerler normal snrlar amam ve insan saln tehdit eder seviyelere ulamamtr.

Anahtar Kelimeler: Artma amuru, patates, toksik element.

 

 

 

 

 

MAGNEZYUMLU VE POTASYUMLU GBRE UYGULAMALARININ PATATES

VERMNE ETKLER

Gezgin, S1, Zengin, M1., Gkmen, F1., Dursun, N1., akmak, 2.

1Seluk niversitesi, Ziraat Fakltesi, Toprak Blm, Konya

2Sabanc niversitesi, Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesi, Tuzla-stanbul

ZET

Nevehir ve Nide illerinde 2004 ve 2005 yllarnda drt farkl lokasyonda (Kaymakl, Derinkuyu-zyayla ky, Divarl ky) yetitirilen Granola eidi patatesin verim ve verim unsurlarna farkl kaynaklarla (15.15.15, jips, kieserite, potasyum slfat, kalimagnesia, amonyum slfat) uygulanan K, Mg ve Sn etkileri aratrlmtr. Aratrma sonularna gre her iki ylda tm lokasyonlarda patates yumru verimleri, yumru apna gre dalm ve yumru kuru madde kapsam zerine uygulanan gbrelerin etkileri lokasyonlara bal olarak deimekle birlikte ok nemli ve farkl dzeylerde olmutur. Her iki ylda da tm lokasyonlarda elde edilen patates yumru verimleri N ve P yannda K, Ca, Mg ve S uygulamasn salayan gbre uygulamalar ile sadece N ve P uygulamasn salayan kontrole gre % 2.4 ile % 132.9 arasnda deien oranlarda artmtr. Her iki ylda btn lokasyonlarda en yksek verim CAN + DAP + Kalimagnesia + re gbreleri ile hektara 650 kg N, 120 kg P2O5, 120 kg K2O, 68 kg S ve 40 kg MgOin uyguland 6 nolu muamele ile elde edilmi olup bunu CAN + DAP + potasyum slfat + re gbrelerini ieren 5 nolu muamele takip etmitir. Ayn zamanda en yksek yumru verimine neden olan 6 nolu muamele ile < 35 mm apa sahip yumru veriminde kontrole gre tm lokasyonlar ortalamas olarak % 22.9 orannda azalma meydana gelmitir.

Anahtar Kelimeler: Patates, kalimagnesia, kieserite, verim, kalite.

 

Hafif Bnyeli Topraklarda Deiik Mnavebe  Sistemlerinde Organik Madde, Azot Gbrelemesi ve Damla Sulama + Fertigasyon PlanlamasInIn Nkleer ve lgili Teknikler KullanIlarak AratIrIlmasI

 

 

M. Basri Halitligil1, H.Onaran3, B. Sonmez2, H.Kislal1, M. Nam3,S. Kale2, F. Ergul2

 

1Turkiye Atom Enerjisi Kurumu SaraykyNkleer Aratrma ve Eitim Merkezi, Ankara

2Tarm ve Kyileri Bakanl Tarmsal Aratrmalar Genel Mdrl -Toprak Gbre Aratrma Enstits, Ankara

3Tarm ve Kyileri Bakanl Tarmsal Aratrmalar Genel Mdrl - Nide Patates Aratrma Enstits, Nide

 

zet

 

Organik madde miktar dk olan Nide-Nevehir yresinin hafif bnyeli topraklarnda iftiler genellikle patates-patates veya buday-patates ekim sistemlerini kullanmaktadr. Bu da topraklarn olumsuz strktr durumlarn ortaya kartmakta bylece yrede elde edilen verimler srekli azalmaktadr (Onaran ve ark., 2004). Bu srete yre iftileride verim dlerini gidermek iin daha fazla azotlu gbre ve sulama suyu tatbik etmektedirler ve bilmeden yredeki taban sularnn nitrat bakmndan kirlenmesine yol amaktadrlar.

Bu durumlar iyiletirmek iin bu aratrmann amac Nide-Nevehir yresinde uygulanacak olan iki yeni mnavebe sistemlerinde (1. fig-patates-buday-fig, ve 2. yonca-yonca-patates-yonca) 15N etiketli gbre, enviroscan, ntron prob ve tansiyonikler kullanarak a) toprak strktrnn deiiminin belirlenmesini ve b) patates iin damla sulama + fertigasyon planlamasnn ortaya karlmasdr.

Bu amaclarla Nide Patates Aratrma Enstits arazisinde bir pilot ve bir de demastrasyon olmak zere iki deneme kurulmutur. Her iki denemede de azot dozlar yle olmutur: N0 = 0 kg N/ha(Gbresiz), N1 = 10 kg N/haFi iin,N1 =30 Kg/haYonca (birinci yl tek bir gbreleme yaplmtr), N1 =250 kg N/haPatates iin, N1 =150 kg N/haBuday iin. Pilot denemesi 15N etiketli amonyum sulfat gbre uygulamas ve ayrca Enviroscan (10, 30, 60 ve 90 cm derinliklerinde alglayclar olan) problar, ntron prob (0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerinde) access tbleri ve 0-30, 30-60 ve 60-90 cm toprak derinliklerinde tansiyonikleri ihtiva etmitir. Buna mukabil demastrasyon denemesinden etiketsiz amonyum sulfat yukarda belirtilen dozlarda uygulanmtr. Pilot denemesinin her bir parselinden ekimden nce 0-5, 5-10, 10-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerinden toprak rnekleri alnarak bunlarda tm fiziksel ve kimyasal analizler yaplmtr. Bu rneklerde ilave olarak strktr (agregat stabilitesi) ve total karbon tayinleri yaplacaktr. Yonca iki yl boyunca (Mart 2006 Ekim 2007) gerektiinde kesilip hayvan yemi olarak kullanlacak ve Ekim 2007 de yeil gbre olarak toprak ierisine kartrlacakve nihayetinde Nisan 2008 de patates ekilecektir. Her bitki hasat dneminde gerekli bitki ve toprak rnekleri alnarak hepisinde total azot, 15N analizleri buna ilave olarak toprak rneklerinde total karbon ve strktr analizleri yaplacaktr. Ayrca patates yumrularnda Nitrat analizleri yaplacak.

 

 


FARKLI YEL GBRE BTKLERNN VE AZOT DOZLARININ PATATESDE YUMRU VERM VE VERM KOMPONENTLER ZERNE ETKS

 

Mehmet SNCK1Z. Metin TURAN1A. Tanju GKSOY1

 

1) sincik@uludag.edu.tr, Uluda niversitesi Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm, BURSA

 

zet

 

Bu aratrma, farkl n bitkilerin ve azot dozlarnn patateste yumru verimi ve verim komponentleri zerine etkisini belirlemek amacyla iki yl sreyle (2004 ve 2005) Uluda niversitesi Ziraat Fakltesi Tarmsal Uygulama ve Aratrma Merkezi deneme tarlalarnda yrtlmtr.

 

farkl n bitki (adi fi, buday ve bakla), farkl patates eidi (Marfona, Hermes ve Agria) ve drt farkl azot dozunun (0, 7.5, 15.0 ve 22.5 kg/da) kullanld bu aratrma, blnen blnm parseller deneme desenine gre 4 tekrarlamal olarak yrtlmtr. Aratrmada bitki boyu, ocakta ana sap says, ocakta yumru says, yumru verimi, pazarlanabilir yumru oran ve tek yumru arl komponentleri incelenmitir.

 

Aratrma sonucunda, ele alnan btn zellikler bakmndan en yksek deerler, adi fi ve baklann n bitki olarak kullanld patates parsellerinden elde edilmitir.

 

Anahtar Kelimeler: Patates, n bitki, azot dozu, yumru verimi, verim komponentleri

 

 

 

 

 

AVRUPA BRL ADAYLIK SRECNDE UYUMLATIRILAN PATATES KONTROL DREKTFLERNN GETRD YENLKLER

 

enol ALTUNDA 1Aynur KARAHAN 1 Meri ZAKMAN 1

 

ZET

 

Trkiyenin 2000 ylnda Avrupa Birlii (AB) yeliine adaylnn onaylanmasndan sonra bir ok alanda olduu gibi tarm alannda da uyum almalarna balanmtr. Bitki sal alannda uyum almalar erevesinde patateste nemli bakteriyel hastalklardan biri olan Ralstonia solanacearum(Smith) Yabuuchi et al. (Patateste Kahverengi rklk ve Patates ve Domates Bitkilerinde Bakteriyel Solgunluk Hastal) ve Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. (Patates halka rklk hastal) ile ilgili tebliler hazrlanmtr. AB mevzuatlarna gre hazrlanan bu tebliler, C.m.subsp. sepedonicus 28.09.2002 tarihinde 2002/59 sayl tebli numaras ile R.solanacearum ise 29.09.2002 tarihinde 2002/62 sayl tebli numaras ile Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle girmitir.

Bu tebliler ile, srvey metotlar, rnekleme zaman, ekli ve yeri, etmenlerin tehisinde hangi yntemlerin kullanlaca, hastaln tespit edilmesi halinde hangi nlemlerin alnaca, hastalkl materyalin imhas, kayt sistemlerinin nasl tutulaca ve hastaln kaynana nasl ulalaca gibi bir standart oluturmaya ynelik konular en ince ayrntlarna kadar belirlenmitir.

Bu tebliler, AB uyum erevesinde bitki sal alannda yaplm olan ve AB ile bire bir uyum salayan ilk teblilerdir. Gerek hastalklar ile ilgili olarak yaplan testlerde, gerekse alnacak olan tedbirlerde btn AB yesi lkeler ile ayn prosedrlerin uygulanmas, reticilere kayt tutma, devlet kurumlarna kontrol, srekli takip, hastalk tespit edilmesi halinde alnmas gereken acil nlemler ve sonrasnda alnmas gerekli yasal nlemler konusunda nemli ykmllkler getirmesi asndan, lkemiz iin nemli bir ilerleme olarak kabul edilebilir.

 

Anahtar kelimeler: Patates kontrol direktifleri, patates kahverengi rklk hastal, patates halka rklk hastal

 

 

 

Trkiyede Ticari Patates eitlerinin Siil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.] HastalIIna ReaksiyonlarI ve HastalIIn Verime Etkisi

 

Emel AKIR1, Hseyin ONARAN2, Hseyin DURAN3, M. Gkhan BLGN2

 

 

1Ankara Zirai Mcadele Merkez Aratrma Enstits

                  2Nide Patates Aratrma Enstits

3Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstits

zet

Patates Siil Hastal,Synchyrium endobiticum tarafndan meydana getirilen ok ciddi, EPPO A2 karantina listesine dahil bir fungal hastalktr. Bu hastalk etmeni uzun yllar toprakta canlln devam ettirebilen obligat bir fungus olup balca konukusu patatestir. Trkiyede ticari olarak yetitirilen yemeklik, sanayilik niastalk ve ileride retim izni alabilecek patates eitlerinin Patates Siil Hastalna kar reaksiyonlarn, hastaln bu eitlerde verime ve pazar deerine etkisini tespit etmek amacyla 20042005 yllarnda yrtlen alma tarla koullarnda yrtlmtr. Tarla denemeleri Trkiyede hastaln bulunduu iki blgede Orta Anadoluda Nevehir ili Kaymakl kasabasnda ve Karadeniz Blgesinde Ordu ili Aybast ilesinde seilen spor younluu bilinen bulak tarlalarda iki farkl yerde yaplmtr. Bu alma ile Trkiyede yetitirilmekte olan Russet Burbank, Hermes, Desire, Panda, Lady Rosetta, Soleia, Justine, Alaska, Elodie, Van Gogh, Felsina, Adora, Mondial, Latona, Agria, Lady Claire, Marfona, Satina, Cosmos, Granola, Sante, Banba, Slaney, Orla, Provento, Konsul, Anna, Kanka, Hopaley, Agata, 92 F 100.3, Chiepe, Colorado, Canelle, Doline, 92 F 310.10, Donald, Tomensa, Dorado, Charlotte, Ranger Russet, Farmer, Green Vale 51, Horizon, White Lady, Valor, Cabaret, Pomeroy, Marabel, Buchan, Miragro, Sebastian, Serafina, Harmony, Barnadette, Cycloon, ticari patates eitleri ve yresel Aybast Beyaz, Aybast sars eitlerinde allmtr. ncelenen ticari eitlerden Latona, Provento ve Van Gogh eitleri tolerant,dier eitler ise hassas olarak deerlendirilmitir. Mahalli eitlerden Aybast sars kendi blgesinde hastala dayankl bulunmutur. Hastalkl alanda en yksek pazarlanabilir verimi Provento eidi, en dk verimi ise Lady Rosetta eidi salamtr.

 

 

 

 

LKEMZDE PATATESLERDE YAPILMI VRS HASTALIKLARI LE LGL

ARATIRMALAR

 

ftade GNER

 

ZET

Solanaceae familyas iinde yer alan patates (Solanum tuberosum L.), dnya nfusunun beslenmesinde temel gda kaynaklar arasnda yer alan bir apa ve sanayi bitkisidir. Yumrularnn %20-30 niasta, %2 civarnda protein, B1, B2, B6 ve C vitaminiyle baz elementleri iermesi nedeniyle insanlar iin nemli bir gda kayna olup, ayn zamanda niasta ve alkol endstrilerinin de hammaddesini oluturmaktadr (Bostan, 1996). Patates ekili alannn 198.000 hektar ve retimin ise 5.200.000 tondur. lkemizde gerek artan nfusun beslenmesi, gerekse patatese dayal sanayinin hammadde isteklerinin karlanmas ile ithalat ve ihracat asndan kaliteli ve fazla rn elde etmek amacyla, hastalklardan ari patates retiminin yaplmas gerekmektedir (Anonymous, 2000 ve 2004).

Bu talepler dorultusunda, lkemizde patates virs hastalklar farkl alardan deerlendirilmek suretiyle, aratrmaclar tarafndan birtakm aratrmalar yaplmtr. Ayrca, daha nce yrtlm olan almalarn kapsam geniletilerek patates konusu lkesel apta tekrar aratrlmaktadr.

 


AFYON L SANDIKLI LESNDE YETTRLEN PATATES YUMRULARINDA GRLEN VRTK BELRTLERN ETMENLERNN SAPTANMASI


Sabriye ZDEMR

 

Bornova Zirai Mcadele Aratrma Enstits, 35100 zmir e-mail sabozdemir@yahoo.com

zet

Bu almada, Afyon ili Sandkl ilesinde, eit tescil amacyla yetitirilen Donald patates eidinden alnan, yumru rnekleri kullanlmtr. ncelenen patates yumrularnn zerinde yuvarlak veya izgi eklinde kahverengi nekrotik lezyonlarn olduu,bu lezyonlarn nce siil eklinde kabardklar ve daha sonra ise koyu kahverengi renk alarak atladklar grlmtr. Ayrca, belirti gsteren yumrularn enine kesitlerinde lezyonlarn alt ksmndaki dokularda kahverengi nekrotik alanlarn olutuu dikkati ekmitir. Belirti tayan yumrulardan test bitkilerine yaplan mekanik inokulasyonlar sonucunda yapraklarda; sistemik mozaik, deformasyon, damar bantlamas, damar nekrozu, yapraklarda lm ve bitkide bodurlama gibi belirtilerin ortaya kt gzlenmitir. Bunun yannda, yumru rneklerinde DAS-ELISA yntemiyle; patates Y virs (PVY), patates Y virs ttn damar nekroz rk (PVYN), patates X virs (PVX) ve patates yaprak kvrlma virs (PLRV) adl etmenlerin varl aratrlmtr. Yaplan biyolojik indeksleme ve ELISA testi sonucunda, patates yumru rneklerinde PVYN enfeksiyonunun bulunduu ve PVX ile PLRV adl etmenlerin olmad saptanmtr. Bu alma bulgular ile patates yumrularndaki PVYNnin varl Orta Anadolu Blgesinde ilk olarak saptanmtr.

 

 

 

Ralstonia solanacearum un PATATES YUMRULARINDAN TESPTNDE

YEN BR YNTEM: REALTIME BIO-PCR

 

Meri ZAKMAN1Aynur KARAHAN1enol ALTUNDA1

Giri

 

Patateslerde Kahverengi rklk Hastalna neden olan Ralstonia solanacearum bundan yaklak 100 yl kadar nce ilk kez Erwin F. Smith tarafndan ABD nin gneyinde patates, patlcan ve domateste tespit edilmi ve bakteri Bacillus solanacearum olarak isimlendirilmitir (Kelman ve ark.1994). Ralstonia solanacearum 50 bitki familyasna ait 400 den fazla bitkide hastalk oluturabilmektedir. En nemli konukular arasnda patates, biber, domates, patlcan, ttn gibi Solanaceae yeleri ve muz, baz baklagiller, zencefil bata gelmektedir. Bunlarn yansra Raphanus sativus, Pelargonium hortorum, Heliconia spp ve Allium cepa ile yine solanaceae familyasna ait yabancotlardan Solanum nigrum, S. dulcamara konukular arasnda yer almaktadr (Hayward 1994). R. solanacearum ok geni bir konuku dizisine sahip olmas, mcadele ynteminin bulunmamas ve latent olarak tanarak ekonomik neme sahip olmas nedeniyle btn lkelerin karantina listelerinde yer almaktadr. lkemizin de ye olduu EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) nun II. Listesinde yer alr (Anonymous 1997). Etmenin yaylmasn minimuma indirmek amacyla patatesin uluslar aras dolamyla ilgili olarak Avrupa Birlii bakteriyi 2000/29/EEC direktifinde Ek I A blmne koymutur. lkemizde R. solanacearum un varl detayl laboratuvar testlerinden sonra ilk kez 1996 ylnda Nevehir de patateslerde belirlenmi ve etmenin biovar 2 olduu saptanmtr (zakman ve ark. 1998). Pratik bir mcadele ynteminin olmamas nedeniyle tespit edilen patates tarlalar yasal nlem olarak 5 yl sreyle Solanaceae bitkileri tarmna yasaklanmtr. R. solanacearum un patates yumrularnda belirti oluturmadan latent olarak bulunmas ve tanmas nemini daha da artrmaktadr. Bu zelliinden dolay iyi test edilmemi tohumluk patateslerle etmen kolayca temiz blgelere tanabilmektedir. Bakteriyle etkin ve pratik bir mcadele ynteminin bulunmamas nedeniyle de patates yumrularndaki latent R. solanacearum un tespiti ok nem tar. Bunun iin de tespit yntemi hzl, yeterince hassas ve gvenilir olmaldr. Bu makalede, R. solanacearum un patates yumrularndan hassas bir ekilde tespit edilmesine olanak salayan Real-time BIO-PCR yntemi, gelitirilmesi ve salad avantajlar tartlacaktr.

 


STREPTOMYCES TRLERNN PATOJENSTESNDE

PATATES MN YUMRULARININ KULLANIMI

 

Aynur KARAHAN1Prof.Dr.Y.Zekai KATIRCIOLU2

 

1Zirai Mcadele Merkez Aratrma Enstits-Ankara

2Ziraat Fakltesi Bitki Koruma Blm-Ankara

 

zet

 

Streptomyces trlerinin patojenisite testinde tm dnyada patates eliklerinden retilen mini yumrular kullanlmaktadr. Bu metot zaman ve yerden salad tasarruf nedeniyle tercih edilmektedir. Bu almada, 2002 ve 2003 yllar patates hasat dneminde Afyon, Bolu, Nevehir ve Nide illerinden toplanan patatesler zerindeki uyuz lezyonlarndan izole edilen 96 Streptomyces izolatnn patojenisitesi patates mini yumrular kullanlarak tespit edilmitir. Bu amala Agria eidi patatesler yetitirilmi ve bunlardan alnan yaprak tomurcuk eliklerinden retilen mini yumrulara Streptomyces izolatlar inokule edilmitir. nokulasyondan 21 gn sonra deerlendirmeler yaplm ve 48 izolat patateste patojen olarak bulunmutur.

 

Anahtar Kelimeler: Streptomyces trleri, patojenisite, patates mini yumru

 

 

 

 

PATATES BCE

[(leptinotarsa decemlineata SAY (COL.:CHRYSOMELIDAE)]NE Melia azedarach L.(MELIACEAE) EKSTRAKTLARININ BESLENME ENGELLEYC ETKS

 

Pervin ERDOAN

Zirai Mcadele Merkez Aratrma Enstits, Ankara

 

zet

 

Bu almada Melia azedarach Ln (Meliaceae) yapraklarndan elde edilen asetonlu ve etanoll ve meyvelerinden elde edilen metanoll ekstraktlarnn Patates bceinin ergin ve larvalar zerine beslenme engelleyici etkileri aratrlmtr. Denemeler 251C scaklk ve %655 orantl nem ve 18 saat gn uzunluuna ayarl iklim odasnda yaplmtr Ekstraktlarn farkl konsantrasyonlar larva ve erginler zerine yaprak disk yedirme yntemi ile uygulanmtr.

Larva ve erginlerde ekstraktlarn uygulanan yksek konsantrasyonlarnda tketilen yaprak alannda meydana gelen azalma nemli bulunmutur. M.azedarach ekstraktlarnn yksek konsantrasyonlarnn Patates bcei ergin ve larvalar zerinde gl bir beslenme engelleyici etki gsterdii ortaya konulmutur.

Anahtar kelimeler: Melia azedarachL. beslenme engellyici etki, Leptinotarsa decemlineata Say

 

 

 


PATATES RETMNDE NEMATODLARIN NEM

 

. KEPENEKC, E. EVLCE ve S. EKEN KARATA

Zirai Mcadele Merkez Aratrma Enstits, Yenimahalle-ANKARA

 

ZET

Nematodlar dier organizmalara gre yaama ortam en geni canl gruplarndan biridir. Tatl ve tuzlu sular ile kutuplardan ekvatora kadar, toprakta, mikroorganizmalar zerinde serbest, bitki ve hayvanlarda parazit olarak yaayan gruplar mevcuttur. Tarm alanlarnda toprak gibi mikrobiyolojisi kark bir ortamda yetien bitkilerin doal koullarda tek bir organizma gurubu tarafndan zarar grdn kabul etmek olanakszdr.

Patatese zarar veren dier nemli nematodlar; Patates kist nematodlar (Globodera rostochiensis, G. pallida), Patates rklk nematodu (Ditylenchus destructor Thorne), Kk-ur nematodlar (Meloidogyne spp.), Soan sak nematodu (Ditylenchus dipsaci (Khn) Filipjev), Yalanc sak nematodu (Neotylenchus vigissi (Skarbilovich) Goodey), Yalanc kk-ur nematodu (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen), Kk lezyon nematodlar (Pratylenchus spp.), Kt-kk nematodlar (Trichodorus spp.) ve ne nematodlar (Longidorus spp.) dr.

Avrupa Birlii tarafndan patates hastalk ve zararllar ynyle direktif yaynlanan ve sk bir ekilde izlenen be zararl organizma bulunmaktadr. Bu organizmalardan ikisi Patates kist nematodlar (Globodera pallida, G. rostochiensis) dr.

Patates bitkisinin salkl yetitirilebilmesi ve tohumluk retim sisteminin oluturulabilmesi iin ncelikli olarak tohumluk retim alanlarnn belirlenmesi gerekmektedir. Halen lkemizde tohumluk ve yemeklik patates retimleri ayn blge ierisinde birlikte yaplmaktadr. Bu durum tohumluk retiminde mutlak yaplmas gereken hastalk ve zararl kontroln gletirmekte, salkl tohumluk retimini engellemektedir. Nitekim lkede nceki yllarda tohumluk retimi yaplan blgelerde, uzun yllar kontrolsz retimin sonucunda bugn salkl tohumluk retimi imkansz hale gelmitir. Bunun balca nedenlerinden biride patateste nemli hastalk ve zararllarn lkemize girmesi ve bu alanlarda yaylmasdr. Bu etmenler ierisinde bitki paraziti nematodlar nemli bir yere sahiptir.

Bu bildiride patates ekili alanlarnda nemli bitki paraziti nematodlar ve bu nematodlarn lkemizdeki durumu ve alnmas gereken tedbirlere deinilmeye allmtr.

 

 

 

POSTER BLDRLER

 

 

 

Kuzeydou Anadoluda Patates retimi ve SorunlarI

 

Abdurrahman KARA Canan KAYA1Mcahit PEHLUVAN1

Sibel KADIOLU1 Mehmet TAOLUTlay DZKISA1

 

ZET:Dou Anadolu Blgesi corafik yaps nedeniyle ekilebilir arazi miktarnn az, sert ve uzun geen klar nedeniyle vejetasyon sresinin ksa olmas nedeniyle yetitirilen rn says ve eidi snrldr. Dier yandan, sulanabilir arazi miktarnn dk olmas nedeniyle patates retimi genellikle Pasinler, Elekirt gibi ovalar ile vadi tabanlarndaki sulanabilen arazilerde gerekletirilebilmektedir. zellikle Erzurum Pasinler ovasnn patates retimi iin ok elverili olduu kaydedilmektedir. Ancak, blgede patates verimi lke ortalamasnn altndadr. Verimliliin artrlabilmesi amacyla yrtlen almalarn baarya ulaabilmesi iin ncelikli olarak problemlerin ortaya konmas ve bu problemleri zecek tedbirlerin alnmas gerekmektedir.Bu alma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ar illerinde ayr, Mera ve Yem Bitkilerine Dayal Tarmsal retim Sistemlerinde retimi Snrlayan Faktrler ve ifti Problemlerinin Tespiti Projesi ierisinde ele alnm ve reticilerin patates retimi ile ilgili alkanlklar, bilgi ve deneyimleri irdelenmeye allmtr. Elde edilen sonulara gre, iletme bana patates ekiliinin ok dk ve ounlukla aile tketimini karlamaya ynelik retim yapld, genellikle lokal eitlerin kullanld, tohumluk miktarnn yetersiz ve gbrelemenin doru yaplmad belirlenmi, patates bcei ile mycoplasma ve solgunluk hastalklarnn en fazla ikayet konusu zararl ve hastalklar olduu tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Patates, problemler, ifti alkanlklar

 

 

 

 

PATATES VRSLERNN TANILANMASINDA KULLANILAN ELISA YNTEMNN

DEERLENDRLMES

 

                                 ftade GNERlk YORGANCI

 

ZET

 

Dnyada birok lkede nfusun beslenmesi iin ana doyurucu gda grevinin yansra endstri ham maddesi olan patates, Trkiyede zellikle insan gda maddesi olarak nemlidir. Patatesin Trkiyeye ilk kez 19.yzyl sonlarnda Rusya zerinden Dou Karadeniz Blgesine ve daha sonra batdan Trakya Blgesine girdii bildirilmektedir (zbayram, 1984). Bugn ise, Trkiyenin hemen hemen her ilinde patates retimi yaplmaktadr.

lkemizde gerek artan nfusun beslenmesi, gerekse patatese dayal sanayinin ham madde isteklerinin karlanmas ile ithalat ve ihracat asndan kaliteli ve fazla rn elde etmek amacyla, hastalklardan ari patates retiminin yaplmas gerekmektedir ( Anonymous, 2000).

Bununla birlikte, zellikle tohumculuk asndan da nemli olan blgelerimizde patateste verim kaybna neden olan patojenlerinden nemli olan virsleri uygun yntemlerle tanlamak ve bu dorultuda etkili mcadele yntemlerini uygulamak gereklidir.

Patates virslerini tanlamak amacyla kullanlan ELISA testi; hzl olmas, dk maliyet gerektirmesi ve gvenilirlii asndan, yaygn olarak kullanlan serolojik bir yntemdir. Tohum retim birimlerinde geni lekli patates indekslemesinde ve uygun ELISA prosedrnn rutin kullanm halinde, testi gerekletirmek kolay olmaktadr.

 

 


TOHUMLUK PATATES SERTFKASYONUNA ESAS NEML FUNGAL HASTALIKLAR

 

                                                 Sirel OZAN                                           Aye DEMRC

 

ZET

Patates (Solanum tuberosum L.) Trkiyede geni lde retilmekte ve ticari deeri olan tarm rnlerimizin en nemlilerinden birisidir. Ayrca nemli bir endstri hammaddesi olup, bu hammaddeden endstri ok eitli ynlerden faydalanmaktadr. Dier taraftan da patates ok nemli bir apa ve mnavebe bitkisidir. Olduka fazla sayda fungusun konukusu olan patateste, Fusarium spp., Verticillium spp., Spongospora subterranea ve Synchytrium endobioticum tohumluk sertifikasyon asndan nemli olan fungal hastalk etmenleridir (Anonymous, 1999). Bu hastalk etmenlerinden Fusarium spp. ve Verticillium spp. solgunluk hastalklarna, Fusarium spp. kuru rklklere, Spongospora subterrenea tozlu uyuz hastalna ve Synchytrium endobioticumda patates siiline neden olur

 

 

 

 

TOKAT YRESNE UYGUN PATATES DEPOLAMA YAPILARININ PLANLANMASI

Sedat Karaman1Srr AHN2Mustafa Okurolu2brahim rng2Bilal Cemek1

1- Gaziosmanpaa niversitesi Ziraat Fakltesi Tarmsal Yaplar ve Sulama Blm, Tokat

2- Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi Tarmsal Yaplar ve Sulama Blm

 

ZET: Sebzeler ierisinde btn yl boyunca kullanlan, talebi yksek olan ve kolay depolanabilen eitlerden en yaygn olan patatestir. Belirli mevsimde hasat edilen patatesler hasattan sonra bir ok etmenin etkisi ile yava veya hzl bir ekilde niteliklerini kaybederek hasat zamanndaki tazeliini koruyamamaktadr. Gerektii gibi planlanm ve yaplm depolarda etkili bir depolama ile meyvelerin besin deeri ve dier zellikleri korunarak yl boyunca iyi bir ekilde yararlanma olana salanabilir. Patates depolama yaplar; yetitirme mevsimi dnda rnden yararlanmay, reticinin pazar fiyatlarn izleyerek rnn uygun zamanlarda uygun fiyatlarla pazara srmn, tketicinin pazarda uzun sre daha nitelikli ve uygun fiyatlarla rn bulmasn, retim ve pazarlama ilerinin i gcnn yl ierisinde dengeli bir ekilde dalmn, rn deerlendiren sanayinin daha uzun sre ve ekonomik olarak alma olana bulmasn salar.

Bu alma; Tokat ilinde yaplacak patates depolama yaplarnda, yrenin iklim zelliine gre uygun depolama koullarnn salanmasna ilikin gerekli planlama kriterlerinin uygulamaya ynelik olarak belirlenmesi amac ile yaplmtr. alma sonucunda belirlenen planlama kriterleri de gz nne alnarak yrede uygulanabilecek depolama yaplarna ilikin planlar hazrlanmtr.

 

 

PATATES VE FLAVONODLER

 

Metin Durmu ETN Ercan ZKAYNAKBlent SAMANCI

 

Akdeniz niversitesi Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri Blm, 07059, Antalya, Trkiye

zet

Flavonoidler bitkilere renk ve tat veren ve 5000den fazla tr bulunan polifenolik bileenlerdir. Bitkilerin yaprak, tohum, kabuk ve ieklerinde bulunur. Flavonoidler en ok meyvelerde, ay ve soya da bulunur. Dier nemli flavonoid kaynaklar elma ve turungil meyveleridir. Patatetesde de flavonoidler bulunur. Flavonoidler insan vcudu tarafndan sentezlenemezler ve bu yzden gnlk diyetle alnmaldrlar. Flavonoidler insan salna olan olumlu baz etkilerinden dolay ok popler olmulardr. Flavonoidlerin antioksidant, antikanser, antialerjik ve antiviral gibi aktiviteler de olumlu etkileri vardr.

 

 

 

 

ERZURUM-PASNLER EKOLOJK KOULLARINDA YETTRLEN BAZI PATATES ETLERNN KALTE ZELLKLERNN BELRLENMES

 

Canan KAYA1

Mcahit PEHLUVAN1

A.Metin KUMLAY2

Elif TOZLU1

Tlay DZKISA1

Melih OKU1

 

1-Dou Anadolu Tarmsal Aratrma Enstits-ERZURUM

2- Afyon Kocatepe niversitesi- Gda Mhendislii Blm

 

ZET

 

2000-2002 yllarnda yrtlen adaptasyon almasnda Erzurum-Pasinler ekolojik koullarnda yetitirilensanayilik ve yemeklik patates eitlerinin (Hermes, Shepody, Ernie, Monalisa, Desire, Lady Rosetta, Agria, Marfona,) baz kalite zellikleri incelenmitir. Tesadf bloklarnda 4 tekrarl olarak planlanan denemede Kondor, Pasinler-92 veGranola standart eit olmak zere toplam 11 patates eidi deerlendirmeye alnmtr. eitlerin cips verimlilii (g), ya ekme oranlar (%), zgl arlk (gr/cm3), kuru madde (%) ve niasta oranlar (%) belirlenmitir.

 

Elde edilen veriler neticesinde eitlerde cips verimlilii % 34.20-38.37; ya ekme oran % 28.20-38.50; zgl arlk 1,0445-1,0860; kuru madde miktar % 14.50-22.20; niasta oran ise % 8.65-15.95 arasnda deimi olduu tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Patates eitleri, kalite zellikleri

 

 

 

 

PATATES BCENN [Leptinotarsa decemlineata (Say)] MCADELESNDE ENTOMOPATOJENLERN KULLANILMA OLANAKLARI

Engin KILI

 

Dou Anadolu Tarmsal Aratrma Enstits 25090, Dadakent, Erzurum, TRKYE, erzurumlue@hotmail.com

 

ZET

Gnmzde patates bceinin mcadelesinde birok pestisit kullanlmaktadr. Fakat patates bcei, pestisitlere kar ksa zamanda diren kazanmaktadr. Pestisit kullanm ayn zamanda insan ve evre sal asndan birok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar azaltmak iin patates bceinin mcadelesinde entomopatojen olarak adlandrlan fungus, bakteri ve nematod trleri kullanlabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Leptinotarsa decemlineata (Say), entomopatojenler


Ralstonia solanacearum UN TESPT YNTEMLERNN KARILATIRILMASI

 

Meri ZAKMAN1

1: Zirai Mcadele Merkez Aratrma Enstits, Yenimahalle, Ankara

 

 

 


zet

Kahverengi rklk Hastal etmeni Ralstonia solanacearum ounlukla latent olarak tohumluk patateslerle tanmaktadr. Hastalkla mcadelede ilk adm etmenden ari tohumluk patates kullanlmasdr. Bu nedenle de tespit yntemlerinin hassasiyet seviyeleri ok nem tamaktadr. Bu alma kapsamnda IFAS ve ELISA gibi ok kullanlan tespit yntemleri karlatrlmtr. Ayrca, yeni dizayn edilen primer ve prob kullanlarak yeni bir Real Time PCR yntemi de tarif edilmitir.R. solanacearum eklenmi patates ekstraktlarnn kullanlmas sonucunda IFAS n tespit seviyesi 8x104hcre/ml olarak belirlenmitir. Yapay olarak inokule edilmi patates bitkilerinden elde edilen ve hastalk belirtisi gstermeyen patates yumrularndan ise yine IFAS ile 3,7x103hcre/ml tespit edilebilmitir. IFAS ile karlatrldnda ELISA daha dk hassasiyete sahip olmutur. IACR-278 poliklonal antiserum kullanlarak yaplan indirekt ELISA ile 105hcre/ml bakteri ieren patates homejenatndan pozitif sonu alnabilmitir. Ancak hastalk belirtisi gstermeyen yumrulardan pozitif sonu elde edilememitir. Hastalk belirtisi gstermeyen ve serin iklim artlarna adapte olmu R. solanacearum rk 3 (biovar 2) unBio-PCR ile tespiti iin bu almada yeni dizayn edilen RealTime PCR primerleri ve prob tan ok hassas sonu elde edilmitir. Bakteri ilave edilmi patates ekstraktndan 30 hcre/ml bakteriyi tespit etmek mmkn olmutur. Hastalk belirtisi gstermeyen 14 patates yumrusundan 2 tanesinde bu almada tarif edilen RealTime Bio-PCR ile pozitif sonu alnabilmitir.

 

 

 

PATATES ALANLARINDA SORUN OLAN

VRS HASTALIKLARI ve VEKTR OLAN YAPRAKBTLER LE LKLER

 

 

Didem LHANIl ZDEMRBirol AKBA

 

ZET

 

Patates (Solanum tuberosum L.) insan beslenmesinde nemli rol oynayan bir endstri bitkisidir. Bitkilerde hastala neden olan 370 bitki virsnnn % 66snn nakli yaprakbitleri (Aphididae, HOMOPTERA) tarafndan gerekletirilmektedir. Patateste yaprakbiti ile tanan virs hastalklar arasnda PLRV, PVY, PVA, PVM, PVS ve AMV yer almaktadr. Bu virslerden PVA ve PLRV persistent olarak tanrken, PVY, PVA, PVM, PVS ve AMV nonpersistent olarak tanrlar.

Virsler ile vektrler arasndaki ilikiler ise son derece karmak olup, tanmann gereklemesi iin virsn enfekteli bitkiden vektr tarafndan alnmas, saklanmas ve inokule edilmesi gerekmektedir. Patateste virslerin tanmasnda rol oynayan ve dnya genelinde yaygn olan en nemli yaprakbiti trleri; Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer), Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Aphis nasturtii Kaltenbach, Aulocorthum solani (Kaltenbach), Aphis gossypii Glover, Aphis fabae Scopoli ve Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson)dur.

Patates virslerinin yaylmasn etkileyen ana faktrler arasnda tohumluk patateslerdeki balang virs inokulumu, patates retimindeki tarmsal uygulamalar, rnde yaprakbitlerinin kolonizasyonu, yaam dnglerindeki ve davranlarndaki eitlilik, evresel faktrlerin poplasyon dinamikleri zerine etkileri, fenolojisi ve olgun bitki dayankll arasndaki interaksiyon yer alr. rndeki virs varlnn tespitinin geerlilii, gvenilirlii, vektr yaprakbitleri ile kimyasal mcadele, hastalklarn yaylmasnn nlenmesinde son derece nemli yer tutmaktadr.

 

 

PATATES ( Solanum tuberosum L.) ETLERNN BYME, VERM VE VERM UNSURLARI YNNDEN NCELENMES

 

Fatih KAHRIMAN 1Gngr YILMAZ 2

 

 

zet

Bu aratrmada, tescilli baz patates eitlerinin toprak st aksamnn byme hz ileverim ve verim unsurlar ynndenirdelenmesi amalanmaktadr. alma Tokat Kazova koullarnda 2004 yl vejetasyon dneminde Gaziosmanpaa niversitesi Ziraat Fakltesi deneme arazisinde tesadf bloklar deneme desenine gre tekerrrl olarak yrtlmtr. Denemede 12 farkl tescilli patates eidi kullanlmtr. Bitkiler toprak yzeyine ktktan sonra, bitki boyu, sap kalnl ve ana sap says deerleri birer haftalk aralklarla10 hafta sresince dzenli olarak kayt edilmitir. Hasat sonrasnda elde edilen yumrular aplarna gre; 3 cmden kk, 3-5.5 cm aras ve 5.5 cmden byk yumrular olmak zere farkl irilik snfna ayrlarak, yumru saylar ve yumru arlklar da belirlenmitir. Ayrca toplam yumru verimi/da, ocak bana yumru arl (g) ve ortalama yumru arl (g) deerleri de elde edilmitir.

ncelenen zellikler bakmndan eitler arasnda genellikle farkllklar olumutur. Bu eitler ierisinde daha hzl byyen Victoria, daha fazla ana sap oluturan Carlita eidi olmutur. Sap kalnlklar bakmndan eitler arasnda farkllk belirlenememitir. Bununla birlikte toplam yumru verimi en yksek olan Cosmos, ocak yumru verimi en yksekCosmos, ocak bana ortalama yumru says Carlita ve ortalama yumru arl en yksek olan eit ise yine Cosmoseidi olmutur.

 

 


KongreKitabiozetler.rar(??? Kb)ndirildi 738 defaDownload


PatatesKitabi.zip(??? Kb)ndirildi 426 defaDownload

 
Arama
Faydal Balantlar
Ajanda
^ Top ^

I have a Galliera GM in mono and I love it, I want an Azur bag but my favorite is the galliera.. Is it weird of me to want the same bag in Azur too? I kinda think it is weird but idk.. My LV collection (if it helps)Galliera GM MonoCabas Rivington DamierTrevi GM DamierI know you all will be honest with me Thanks!!

,

^^ Wow didn't realize this was an old thread. I think the Beverly will be a great choice for you. It's classic and practical. Hopefully it's not being discontinued. If it is, you may be able to find a pre-owned one. A while back I saw one in great condition for around $500. LV

,

Oh wow that is a very gorgeous bag! Congrats!

,
oh how cute! I want to get one for my daughter! I love it! louis vuitton purse
,

congrats!

,

I like the black one! louis vuitton handbags

,

What a fun brown bag full of goodies!! louis vuitton luggage

,

Tonight I came home with a pochette in damier ebene, cles in monogram and the Cabas Mezzo. Earlier in the month I got a pochette in monogram canvas. LV

,Forget dinner! I'm here! lv bag,

I would do an alma pm or a sunset boulevard. louis vuitton replica

,

I love my Artsy! Its beautiful and classy and well organized! louis vuitton wallet

Yeap, to me LV is timeless with all the ranges, always in style. And I do love Multicolore! louis vuitton.

The heat and thunder Kevin Durant Shoes, lebron James was a bleeding nose,Cheap Kobe Shoes was confirmed by the club after the game for the bridge of the KD 6 Shoes nose fracture.But this does not seem to affect his mood,Lebron 11 Shoes after the game he also PS photo let oneself become the enemy of batman bain.There is currently no treatment is given the heat, but James has said he will not miss next Monday and the bulls.

replique montre replique montre rolex replique montre hublot http://www.orcada.com/stats/repliquemontrehublot.html replique montre rolex Jordan 13 bred http://www.seltser.com/survey/bred-13s-for-sale.html Bred 13s 2013 Bred 13s 2013 Jordan 13 bred http://www.pci-central.org/products/Jordan13bred.html Bred 13s Bred 13s 2013 bred 13s for sale http://www.seltser.com/survey/bred-13s-for-sale.html http://www.delawareriverkeeper.org/Bred-13s.html Bred 13s Jordan 13 bred http://cbcrp.org/jordan-13-bred/ jordan 13 bred Bred 13s 2013 Bred 13s 2013 Bred 13s for sale http://www.seltser.com/survey/bred-13s-for-sale.html http://orcada.com/model_web/bred-13s-for-sale/ Bred 13s for sale Bred 13s jordan 13 bred www.orcada.com replique montre hublot Jordan retro 11 gamma blue Gamma blue 11s http://www.delawareriverkeeper.org/public/jordan-11-gamma-blue/ Jordan retro 11 gamma blue Gamma blue 11s http://www.cbcrp.org/gamma-blue-11s/ Jordan 11 gamma blue Retro 11 gamma blue Jordan retro 11 gamma blue Jordan retro 11 gamma blue Air jordan 11 gamma blue Air jordan 11 gamma blue replica christian louboutin shoes jordan 11 gamma blue replica Christian Louboutin louboutin replica http://www.delawareriverkeeper.org/resources/louboutin-replica/ christian louboutin outlet louboutin replica http://cbcrp.org/apply/christian-louboutin-outlet.html Bred 13s for sale Bred 13s christian louboutin outlet christian louboutin outlet fake christian louboutin jordan 11 gamma blue jordan 11 gamma blue Jordan retro 11 gamma blue Jordan retro 11 gamma blue hublot replica watches http://www.delawareriverkeeper.org/newsite/replica-hublot-watches.html replica hublot watches hublot big bang replica http://www.delawareriverkeeper.org/newsite/replica-hublot-watches.html hublot big bang replica fake hublot http://www.delawareriverkeeper.org/fake-hublot.html hublot replica watches hublot f1 replica replica hublot watches hublot big bang replica rolex replica watches fake rolex watches replica rolex submariner rolex submariner replica http://www.philtercommunications.com/replica-rolex-submariner/ replica rolex submariner rolex submariner replica http://www.zgdeshun.com/iamge/replica-rolex-submariner.html fake rolex watches for sale rolex daytona replica replica rolex daytona Bred 13s 2013 Bred 13s http://www.delawareriverkeeper.org/Bred-13s.html christian louboutin outlet replica christian louboutin shoes http://www.seltser.com//survey/replica-christian-louboutin-shoes.html christian louboutin outlet replica christian louboutin http://cbcrp.org/apply/christian-louboutin-outlet.html rolex replica watches rolex daytona replica fake rolex watches fake rolex watches for sale rolex daytona replica rolex submariner replica fake rolex watches for sale fake rolex watches http://ronsung.com/Include/index.html fake omega watches omega replica watches http://pci-central.org/products/fake-omega-watches.html replique montre rolex replique montre hublot hublot big bang replica replica hublot watches http://www.delawareriverkeeper.org/newsite/replica-hublot-watches.html replica hublot watches hublot big bang replica http://www.delawareriverkeeper.org/fake-hublot.html replique hublot jordan 13 bred bred 13s for sale http://www.seltser.com/inc/jordan-13-bred.html cheap replica watches best replica watches http://delawareriverkeeper.org/stats/best-replica-watches.html omega replica watches omega speedmaster replica http://www.delawareriverkeeper.org/public/index.html omega speedmaster replica fake omega watches christian louboutin outlet christian louboutin outlet http://www.cbcrp.org/support/omega-seamaster-planet-ocean-replica.html http://www.philtercommunications.com/replica-rolex-submariner/ rolex replica watches rolex daytona replica rolex replicas http://ronsung.com/Include/index.html fake omega watches omega replica omega replica watches http://ronsung.com/Include/index.html omega speedmaster replica omega replica watches fake omega watches http://cbcrp.org/support/omega-speedmaster-replica.html rolex daytona replica rolex replicas rolex replica watches http://ronsung.com/Include/rolex-replica-watches.html rolex replica watches fake rolex watches rolex replica http://www.smiechawa.pl/rolex-daytona-replica/ http://www.worldshopping.com/hublot-f1-replica.html hublot f1 replica replica hublot watches hublot big bang replica http://www.banospublicos.com/ jordan 11 Gamma Blue Gamma Blue Retro 11 Gamma Blue 11